Cara untuk menyertai Peraduan "Kumpul Makanan Taiwan"

 • Log masuk ke akaun Facebook anda di https://campaign.taiwan.net.my
 • Sertai Peraduan "Kumpul Makanan Taiwan".
 • Beritahu kami kenapa anda ingin mengunjungi Taiwan dalam tidak lebih dari 100 perkataan.
 • 5 peserta yang mengutip mata yang tertinggi berpeluang memenangi sepasang tiket penerbangan PERCUMA ke Taiwan dari EVA Airline. Hanya SATU perserta akan dipilih.
 • Peluang untuk memenangi tiket penerbangan adalah seperti berikut:
  Mata : Cerita, 50 : 50 (dipilih oleh TTBKL)

Terma dan Syarat

 • Peraduan ini dianjurkan oleh Taiwan Tourism Bureau Kuala Lumpur (TTBKL) ["Penganjur"] dan terbuka kepada semua warganegara Malaysia berumur 18 tahun dan ke atas sahaja.
 • Penyertaan adalah PERCUMA dan tiada sebarang bayaran akan dikenakan bagi menyertai Peraduan ini.
 • Dengan penghantaran Penyertaan Peraduan, Peserta akan dianggap sebagai telah membaca, memahami, menerima dan bersetuju dengan Terma-terma dan Syarat-syarat Peraduan.
 • Penyerahan Penyertaan Peraduan tidak menjamin peluang Peserta untuk menyertai Peraduan ini. Penganjur berhak untuk menolak atau tidak menerima penyertaan oleh Peserta untuk sebarang sebab, termasuk (tanpa had) di mana Penyertaan Peraduan adalah tidak lengkap, tidak boleh dibaca atau mana-mana terma dalam Terma-terma dan Syarat-syarat tidak dipenuhi atau dipatuhi oleh Peserta.
 • Setiap Peserta layak menghantar hanya satu [1] penyertaan sahaja.
 • Tempoh Peraduan adalah seperti berikut:
  2 Mei 2018 – 30 Jun 2018
 • Pihak Penganjur mempunyai hak tunggal untuk mengubah, menangguh atau menukar tarikh peraduan atau melanjutkan tempoh Peraduan.
 • Pemenang dikehendaki mengambil hadiah di lokasi berikut:
  • - Taiwan Tourism Bureau Kuala Lumpur office
   Alamat: Suite 25.01, Level 25 Wisma Goldhill, 67 Jalan Raja Chulan, 50200, Kuala Lumpur, Malaysia. ATAU
  • - Dynamic Outdoor Sdn Bhd
   Alamat: C501, Block C, Kelana Square, 17, Jalan SS7/26, Kelana Jaya, 47301 Petaling Jaya, Selangor, Malaysia.
 • Penganjur berhak, mengikut budi bicara mutlaknya untuk menggantikan mana-mana hadiah dengan hadiah lain yang sama nilai pada bila-bila masa tanpa notis terlebih dahulu. Semua hadiah tidak boleh dipindah milik.
 • Pemenang dikehendaki menghantar alamat emel secara mesej peribadi ke peti masuk Facebook TTBKL. Pemenang akan dihubungi melalui emel dalam 15 hari selepas pengumuman Pemenang di Facebook.
 • Jika Pemenang tidak boleh dihubungi atau tidak menjawab emel dalam tempoh 30 hari selepas emel telah dihantar, TTBKL berhak memilih pemenang baru.
 • Keputusan Penganjur adalah muktamad dan surat-menyurat tidak akan dilayan.

HUBUNGI KAMI

Suite 25.01, Level 25 Wisma Goldhill, 67 Jalan Raja Chulan, 50200, Kuala Lumpur, Malaysia.

Tel :+603-20706789 | Faks :+603-20723559 E-mel : tbrockl@taiwan.net.my

Waktu pejabat: Isnin - Jumaat 0900 - 1730 (* Hari cuti umum tutup)
Download Tour Taiwan App


Langgan newsletter kami!